Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 9/7/2019
Ngày cập nhật : 09-07-2019

1. Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu huyện Mđrắk lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019.
2. Thẩm định công nhận cây đầu dòng nhãn.
3. Cần phòng chống bệnh sốt xuất huyết ngay tại khu dân cư.
4. Bế mạc hội thao công nhân, viên chức, người lao động năm 2019.
5. Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp đạt hơn 62%.
6. Chú tọng xây dựng chợ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 8/7/2019
Bản tin sáng ngày 7/7/2019
Bản tin sáng ngày 6/7/2019
Bản tin sáng ngày 5/7/2019
Bản tin sáng ngày 4/7/2019
Bản tin sáng ngày 3/7/2019
Bản tin sáng ngày 2/7/2019
Bản tin sáng ngày 1/7/2019
Bản tin sáng ngày 30/6/2019
Bản tin sáng ngày 29/6/2019
Bản tin sáng ngày 28/6/2019
Bản tin sáng ngày 27/6/2019
Bản tin sáng ngày 26/6/2019
Bản tin sáng ngày 25/6/2019
Bản tin sáng ngày 24/6/2019
Bản tin sáng ngày 23/6/2019
Bản tin sáng ngày 22/6/2019
Bản tin sáng ngày 21/6/2019
Bản tin sáng ngày 20/6/2019
Bản tin sáng ngày 19/6/2019
Bản tin sáng ngày 18/6/2019
Trang 1 trong tổng số 101