Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 15/5/2019
Ngày cập nhật : 15-05-2019

1. Hội nghị trù bị Liên hoan “Búp sen hồng” lần thứ XXV – năm 2019.
2. Trường Mầm non Vành Khuyên, huyện Cư Kuin đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
3. Đến năm 2020 hoàn thành thay thế 100% công tơ điện tử và hệ thống thu thập công tơ từ xa.
4. Huyện M’Đrắk chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.
5. Huyện Ea Súp chủ động khống chế bệnh sởi.
6. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 14/5/2019
Bản tin sáng ngày 13/5/2019
Bản tin sáng ngày 12/5/2019
Bản tin sáng ngày 11/5/2019
Bản tin sáng ngày 10/5/2019
Bản tin sáng ngày 9/5/2019
Bản tin sáng ngày 8/5/2019
Bản tin sáng ngày 7/5/2019
Bản tin sáng ngày 6/5/2019
Bản tin sáng ngày 5/5/2019
Bản tin sáng ngày 4/5/2019
Bản tin sáng ngày 3/5/2019
Bản tin sáng ngày 2/5/2019
Bản tin sáng ngày 1/5/2019
Bản tin sáng ngày 30/4/2019
Bản tin sáng ngày 29/4/2019
Bản tin sáng ngày 28/4/2019
Bản tin sáng ngày 27/4/2019
Bản tin sáng ngày 26/4/2019
Bản tin sáng ngày 25/4/2019
Bản tin sáng ngày 24/4/2019
Trang 1 trong tổng số 98